Rreth TAB

TAB është një kompani interneti që është nën Haier Group dhe ka një zinxhir të plotë industrial të markave, R&D, prodhimit dhe shitjeve.

Grupi Haier

i shkëlqyer
punonjës i Haier

Kryesor në botë
prodhues

Robot Qingdao Tab
Teknologji Co, Ltd

 

TAB është iniciatori dhe operatori aktual i pastruesve të robotëve me "Haier", i cili ka dërguar më shumë se një milion njësi dhe ka akumuluar përvojë të pasur në industri.

 

Nderimi moriAssociationmimi AWE i Shoqatës së Pajisjeve Elektrike shtëpiake në Kinë , 2016 AWE

Mimi i produkteve:Mimi RAIC , Konferencë për Robotikën dhe Inteligjencën Artificiale

Kompanitë inovative

 

TAB është një ndërmarrje që i kushton shumë rëndësi inovacionit teknologjik dhe ka aplikuar për 48 patenta thelbësore.

Ertifikim i plotë i hyrjes në treg